List subsetting, czyli Python i manipulacja listą

Na czym polega list subsetting

List subsetting to technika polegająca na wybieraniu określonych elementów z listy za pomocą indeksów. W Pythonie można użyć zarówno pojedynczych indeksów, jak i zakresów indeksów (tzw. slicing). Można także łączyć indeksy i slicing w celu wybrania skomplikowanych zbiorów elementów. To dosyć podstawowa umiejętność, więc zanim rzucisz się na DataFrame czy regex, warto się z listami zaprzyjaźnić.

Zobaczmy czy Python i manipulacja listą dobrze się łączą.

Jak wybrać pojedynczy element z listy w Pythonie

Aby wybrać pojedynczy element z listy, należy podać jego indeks w nawiasach kwadratowych po nazwie listy. Indeksy w Pythonie zaczynają się od 0, więc pierwszy element listy ma indeks 0, drugi element ma indeks 1 itd. Na przykład, aby wybrać trzeci element z listy moja_lista, należy użyć następującego kodu:

moja_lista = ['a', 'b', 1, 3, 5, 7]
element = moja_lista[2]
print(element)

# Rezultat: 1

Można także użyć indeksów ujemnych, aby odwołać się do elementów listy od końca. Indeks -1 oznacza ostatni element listy, indeks -2 oznacza przedostatni element itd. Na przykład, aby wybrać ostatni element z listy moja_lista, należy użyć następującego kodu:

moja_lista = ['a', 'b', 1, 3, 5, 7]
element = moja_lista[2]
print(element)

# Rezultat: 7

Slicing, czyli Python i manipulacja listą

Slicing pozwala wybrać zakres elementów z listy. Aby skorzystać z slicingu, należy podać indeks początkowy i końcowy elementu zakresu, oddzielone dwukropkiem. Element o indeksie końcowym nie jest włączony do wybranego zakresu. Na przykład, aby wybrać trzy pierwsze elementy z listy moja_lista, należy użyć następującego kodu:

moja_lista = ['a', 'b', 1, 3, 5, 7]
podzakres = moja_lista[0:3]
print(podzakres)

# Rezultat: ['a', 'b', 1]

Można także pominąć indeks początkowy lub końcowy, co oznacza odpowiednio początek lub koniec listy. Na przykład, aby wybrać wszystkie elementy listy moja_lista od drugiego do końca, należy użyć następującego kodu:

moja_lista = ['a', 'b', 1, 3, 5, 7]
podzakres = moja_lista[1:]
print(podzakres)

# Rezultat: ['b', 1, 3, 5, 7]

List subsetting – podsumownie

List subsetting w Pythonie pozwala na wybieranie określonych elementów z listy za pomocą indeksów lub slicingu. Indeksy są liczbami całkowitymi, które określają pozycję elementu w liście, zaczynając od 0 dla pierwszego elementu. Slicing pozwala na wybieranie zakresu elementów z listy poprzez podanie indeksu początkowego i końcowego elementu zakresu oddzielonych dwukropkiem. Można także pominąć indeks początkowy lub końcowy, co oznacza odpowiednio początek lub koniec listy.


To tyle w tym temacie 😉!

Analizuj w pokoju i pamiętaj, by zapisać się na newsletter, który pozwoli Ci pracować jak najlepsi 😎!

Wolisz oglądać 📺 niż czytać – nie ma problemu!  >>> Obserwuj i oglądaj KajoData na YouTube