Excel tłumaczenia formuł

29 września 2021

Excel tłumaczenia formuł

Excel tłumaczenia formuł i funkcji z polskiego na angielski oraz angielskiego na polski

Poniżej znajdziesz tabelę, która jest dokładnie tym, o czym mówi tytuł tego postu, czyli „Excel tłumaczenia formuł”. Mówiąc bardziej po ludzku, w pierwszej kolumnie jest wersja angielska, w drugiej wersja polska, a w trzeciej – krótki co dana formuła robi.

Tłumaczenia funkcji w Excelu są o tyle przydatne, że często w pracy nie możemy wybrać, czy pracujemy w Excelu po polsku, czy po angielsku. Jeżeli o mnie chodzi, to ja zawsze polecam pracę na angielskich formułach (zobacz np. post o datach w Excelu, czy popularnym VLOOKUP).

Nie ma tu wszystkich formuł (jeszcze), ale postaram się listę uzupełniać.

EnglishPolskiCo robiWyszukiwanie EN > PLWyszukiwanie PL > EN
ABSMODUŁ.LICZBYFunkcja zwraca wartość absolutną liczby.Excel ABS po polskuExcel MODUŁ.LICZBY po angielsku
ACCRINTNAL.ODSFormuła zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.Excel ACCRINT po polskuExcel NAL.ODS po angielsku
ACCRINTMNAL.ODS.WYKUPFunkcja zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.Excel ACCRINTM po polskuExcel NAL.ODS.WYKUP po angielsku
ACOSACOSFormuła zwraca arcus cosinus liczby.Excel ACOS po polskuExcel ACOS po angielsku
ACOSHACOSHFunkcja zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby.Excel ACOSH po polskuExcel ACOSH po angielsku
ADDRESSADRESFormuła zwraca odwołanie do jednej komórki w arkuszu jako wartość tekstową.Excel ADDRESS po polskuExcel ADRES po angielsku
AMORDEGRCAMORT.NIELINFunkcja zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji.Excel AMORDEGRC po polskuExcel AMORT.NIELIN po angielsku
AMORLINCAMORT.LINFormuła zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego.Excel AMORLINC po polskuExcel AMORT.LIN po angielsku
ANDORAZFunkcja zwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA.Excel AND po polskuExcel ORAZ po angielsku
AREASOBSZARYFormuła zwraca liczbę obszarów występujących w odwołaniu.Excel AREAS po polskuExcel OBSZARY po angielsku
ASCASCFunkcja zmienia litery angielskie lub katakana o pełnej szerokości (dwubajtowe) w ciągu znaków na znaki o szerokości połówkowej (jednobajtowe).Excel ASC po polskuExcel ASC po angielsku
ASINASINFormuła zwraca arcus sinus liczby.Excel ASIN po polskuExcel ASIN po angielsku
ASINHASINHFunkcja zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby.Excel ASINH po polskuExcel ASINH po angielsku
ATANATANFormuła zwraca arcus tangens liczby.Excel ATAN po polskuExcel ATAN po angielsku
ATAN2ATAN2Funkcja zwraca arcus tangens liczby na podstawie współrzędnych x i y.Excel ATAN2 po polskuExcel ATAN2 po angielsku
ATANHATANHFormuła zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby.Excel ATANH po polskuExcel ATANH po angielsku
AVEDEVODCH.ŚREDNIEFunkcja zwraca średnią wartość odchyleń absolutnych punktów danych od ich wartości średniej.Excel AVEDEV po polskuExcel ODCH.ŚREDNIE po angielsku
AVERAGEŚREDNIAFormuła zwraca wartość średnią argumentów.Excel AVERAGE po polskuExcel ŚREDNIA po angielsku
AVERAGEAŚREDNIA.AFunkcja zwraca wartość średnią argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.Excel AVERAGEA po polskuExcel ŚREDNIA.A po angielsku
BAHTTEXTBAT.TEKSTFormuła konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy ß (baht).Excel BAHTTEXT po polskuExcel BAT.TEKST po angielsku
BESSELIBESSEL.IFunkcja zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x).Excel BESSELI po polskuExcel BESSEL.I po angielsku
BESSELJBESSEL.JFormuła zwraca wartość funkcji Bessela Jn(x).Excel BESSELJ po polskuExcel BESSEL.J po angielsku
BESSELKBESSEL.KFunkcja zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x).Excel BESSELK po polskuExcel BESSEL.K po angielsku
BESSELYBESSEL.YFormuła zwraca wartość funkcji Bessela Yn(x).Excel BESSELY po polskuExcel BESSEL.Y po angielsku
BETA.DISTROZKŁ.BETAFunkcja zwraca skumulowaną funkcję gęstości prawdopodobieństwa beta.Excel BETA.DIST po polskuExcel ROZKŁ.BETA po angielsku
BETA.INVROZKŁ.BETA.ODWRFormuła zwraca odwrotność skumulowanej funkcji gęstości prawdopodobieństwa beta.Excel BETA.INV po polskuExcel ROZKŁ.BETA.ODWR po angielsku
BETADISTROZKŁAD.BETAFunkcja zwraca funkcję skumulowanego rozkładu beta.Excel BETADIST po polskuExcel ROZKŁAD.BETA po angielsku
BETAINVROZKŁAD.BETA.ODWFormuła zwraca odwrotność funkcji rozkładu skumulowanego dla określonego rozkładu beta.Excel BETAINV po polskuExcel ROZKŁAD.BETA.ODW po angielsku
BIN2DECDWÓJK.NA.DZIESFunkcja konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.Excel BIN2DEC po polskuExcel DWÓJK.NA.DZIES po angielsku
BIN2HEXDWÓJK.NA.SZESNFormuła konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.Excel BIN2HEX po polskuExcel DWÓJK.NA.SZESN po angielsku
BIN2OCTDWÓJK.NA.ÓSMFunkcja konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej.Excel BIN2OCT po polskuExcel DWÓJK.NA.ÓSM po angielsku
BINOM.DISTROZKŁ.DWUMFormuła zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.Excel BINOM.DIST po polskuExcel ROZKŁ.DWUM po angielsku
BINOM.INVROZKŁ.DWUM.ODWRFunkcja zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.Excel BINOM.INV po polskuExcel ROZKŁ.DWUM.ODWR po angielsku
BINOMDISTROZKŁAD.DWUMFormuła zwraca pojedynczy składnik dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa.Excel BINOMDIST po polskuExcel ROZKŁAD.DWUM po angielsku
CALLWYWOŁAJFunkcja wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu.Excel CALL po polskuExcel WYWOŁAJ po angielsku
CEILINGZAOKR.W.GÓRĘFormuła zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub do najbliższej wielokrotności dokładności.Excel CEILING po polskuExcel ZAOKR.W.GÓRĘ po angielsku
CELLKOMÓRKAFunkcja zwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki. UwagaTa funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel Web App.Excel CELL po polskuExcel KOMÓRKA po angielsku
CHARZNAKFormuła zwraca znak o podanym numerze kodu.Excel CHAR po polskuExcel ZNAK po angielsku
CHIDISTROZKŁAD.CHIFunkcja zwraca jednostronne prawdopodobieństwo rozkładu chi-kwadrat.Excel CHIDIST po polskuExcel ROZKŁAD.CHI po angielsku
CHIINVROZKŁAD.CHI.ODWFormuła zwraca odwrotność jednostronnego prawdopodobieństwa rozkładu chi-kwadrat.Excel CHIINV po polskuExcel ROZKŁAD.CHI.ODW po angielsku
CHISQ.DIST.RTROZKŁ.CHI.PŚExcel CHISQ.DIST.RT po polskuExcel ROZKŁ.CHI.PŚ po angielsku
CHISQ.INV.RTROZKŁ.CHI.ODWR.PŚExcel CHISQ.INV.RT po polskuExcel ROZKŁ.CHI.ODWR.PŚ po angielsku
CHISQ.TESTCHI.TESTFunkcja zwraca test niezależności.Excel CHISQ.TEST po polskuExcel CHI.TEST po angielsku
CHITESTTEST.CHIFormuła zwraca test niezależności.Excel CHITEST po polskuExcel TEST.CHI po angielsku
CHOOSEWYBIERZFunkcja wybiera wartość z listy wartości.Excel CHOOSE po polskuExcel WYBIERZ po angielsku
CLEANOCZYŚĆFormuła usuwa z tekstu wszystkie znaki niedrukowane.Excel CLEAN po polskuExcel OCZYŚĆ po angielsku
CODEKODFunkcja zwraca wartość kodu liczbowego pierwszego znaku w ciągu tekstowym.Excel CODE po polskuExcel KOD po angielsku
COLUMNNR.KOLUMNYFormuła zwraca numer kolumny z odwołania.Excel COLUMN po polskuExcel NR.KOLUMNY po angielsku
COLUMNSLICZBA.KOLUMNFunkcja zwraca liczbę kolumn w odwołaniu.Excel COLUMNS po polskuExcel LICZBA.KOLUMN po angielsku
COMBINKOMBINACJEFormuła zwraca liczbę kombinacji dla danej liczby obiektów.Excel COMBIN po polskuExcel KOMBINACJE po angielsku
COMPLEXLICZBA.ZESPFunkcja konwertuje część rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną.Excel COMPLEX po polskuExcel LICZBA.ZESP po angielsku
CONCATENATEZŁĄCZ.TEKSTYFormuła łączy kilka elementów tekstu w jeden tekst.Excel CONCATENATE po polskuExcel ZŁĄCZ.TEKSTY po angielsku
CONFIDENCEUFNOŚĆFunkcja zwraca przedział ufności dla średniej populacji.Excel CONFIDENCE po polskuExcel UFNOŚĆ po angielsku
CONFIDENCE.NORMUFNOŚĆ.NORMFormuła zwraca interwał ufności dla średniej populacji.Excel CONFIDENCE.NORM po polskuExcel UFNOŚĆ.NORM po angielsku
CONVERTKONWERTUJFunkcja konwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny.Excel CONVERT po polskuExcel KONWERTUJ po angielsku
CORRELWSP.KORELACJIFormuła zwraca współczynnik korelacji dwóch zbiorów danych.Excel CORREL po polskuExcel WSP.KORELACJI po angielsku
COSCOSFunkcja zwraca cosinus liczby.Excel COS po polskuExcel COS po angielsku
COSHCOSHFormuła zwraca cosinus hiperboliczny liczby.Excel COSH po polskuExcel COSH po angielsku
COUNTILE.LICZBFunkcja zlicza liczby znajdujące się na liście argumentów.Excel COUNT po polskuExcel ILE.LICZB po angielsku
COUNTAILE.NIEPUSTYCHFormuła zlicza wartości znajdujące się na liście argumentów.Excel COUNTA po polskuExcel ILE.NIEPUSTYCH po angielsku
COUNTBLANKLICZ.PUSTEFunkcja zwraca liczbę pustych komórek w zakresie.Excel COUNTBLANK po polskuExcel LICZ.PUSTE po angielsku
COUNTIFLICZ.JEŻELIFormuła zwraca liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane kryteria.Excel COUNTIF po polskuExcel LICZ.JEŻELI po angielsku
COUPDAYBSWYPŁ.DNI.OD.POCZFunkcja zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego.Excel COUPDAYBS po polskuExcel WYPŁ.DNI.OD.POCZ po angielsku
COUPDAYSWYPŁ.DNIFormuła zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego.Excel COUPDAYS po polskuExcel WYPŁ.DNI po angielsku
COUPDAYSNCWYPŁ.DNI.NASTFunkcja zwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy.Excel COUPDAYSNC po polskuExcel WYPŁ.DNI.NAST po angielsku
COUPNCDWYPŁ.DATA.NASTFormuła zwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym.Excel COUPNCD po polskuExcel WYPŁ.DATA.NAST po angielsku
COUPNUMWYPŁ.LICZBAFunkcja zwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu.Excel COUPNUM po polskuExcel WYPŁ.LICZBA po angielsku
COUPPCDWYPŁ.DATA.POPRZFormuła zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym.Excel COUPPCD po polskuExcel WYPŁ.DATA.POPRZ po angielsku
COVARKOWARIANCJAFunkcja zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.Excel COVAR po polskuExcel KOWARIANCJA po angielsku
COVARIANCE.PKOWARIANCJA.POPULFormuła zwraca kowariancję, czyli średnią wartość iloczynów odpowiednich odchyleń.Excel COVARIANCE.P po polskuExcel KOWARIANCJA.POPUL po angielsku
CRITBINOMPRÓG.ROZKŁAD.DWUMFunkcja zwraca najmniejszą wartość, dla której skumulowany rozkład dwumianowy jest mniejszy niż wartość kryterium lub równy jej.Excel CRITBINOM po polskuExcel PRÓG.ROZKŁAD.DWUM po angielsku
CUMIPMTSPŁAC.ODSFormuła zwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami.Excel CUMIPMT po polskuExcel SPŁAC.ODS po angielsku
CUMPRINCSPŁAC.KAPITFunkcja zwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami.Excel CUMPRINC po polskuExcel SPŁAC.KAPIT po angielsku
DATEDATAFormuła zwraca liczbę kolejną dla wybranej daty.Excel DATE po polskuExcel DATA po angielsku
DATEVALUEDATA.WARTOŚĆFunkcja konwertuje datę w formie tekstu na liczbę kolejną.Excel DATEVALUE po polskuExcel DATA.WARTOŚĆ po angielsku
DAVERAGEBD.ŚREDNIAFormuła zwraca wartość średniej wybranych wpisów bazy danych.Excel DAVERAGE po polskuExcel BD.ŚREDNIA po angielsku
DAYDZIEŃFunkcja konwertuje liczbę kolejną na dzień miesiąca.Excel DAY po polskuExcel DZIEŃ po angielsku
DAYS360DNI.360Formuła oblicza liczbę dni między dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego.Excel DAYS360 po polskuExcel DNI.360 po angielsku
DBDBFunkcja zwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej.Excel DB po polskuExcel DB po angielsku
DCOUNTBD.ILE.REKORDÓWFormuła zlicza komórki zawierające liczby w bazie danych.Excel DCOUNT po polskuExcel BD.ILE.REKORDÓW po angielsku
DCOUNTABD.ILE.REKORDÓW.AFunkcja zlicza niepuste komórki w bazie danych.Excel DCOUNTA po polskuExcel BD.ILE.REKORDÓW.A po angielsku
DDBDDBFormuła zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika.Excel DDB po polskuExcel DDB po angielsku
DEC2BINDZIES.NA.DWÓJKFunkcja konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na postać dwójkową.Excel DEC2BIN po polskuExcel DZIES.NA.DWÓJK po angielsku
DEC2HEXDZIES.NA.SZESNFormuła konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej.Excel DEC2HEX po polskuExcel DZIES.NA.SZESN po angielsku
DEC2OCTDZIES.NA.ÓSMFunkcja konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej.Excel DEC2OCT po polskuExcel DZIES.NA.ÓSM po angielsku
DEGREESSTOPNIEFormuła konwertuje radiany na stopnie.Excel DEGREES po polskuExcel STOPNIE po angielsku
DELTACZY.RÓWNEFunkcja sprawdza, czy dwie wartości są równe.Excel DELTA po polskuExcel CZY.RÓWNE po angielsku
DEVSQODCH.KWADRATOWEFormuła zwraca sumę kwadratów odchyleń.Excel DEVSQ po polskuExcel ODCH.KWADRATOWE po angielsku
DGETBD.POLEFunkcja wyodrębnia z bazy danych jeden rekord spełniający określone kryteria.Excel DGET po polskuExcel BD.POLE po angielsku
DISCSTOPA.DYSKFormuła zwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego.Excel DISC po polskuExcel STOPA.DYSK po angielsku
DMAXBD.MAXFunkcja zwraca wartość maksymalną z wybranych wpisów bazy danych.Excel DMAX po polskuExcel BD.MAX po angielsku
DMINBD.MINFormuła zwraca wartość minimalną z wybranych wpisów bazy danych.Excel DMIN po polskuExcel BD.MIN po angielsku
DOLLARKWOTAFunkcja konwertuje liczbę na tekst, stosując format walutowy zł (PLN).Excel DOLLAR po polskuExcel KWOTA po angielsku
DOLLARDECENA.DZIESFormuła konwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej.Excel DOLLARDE po polskuExcel CENA.DZIES po angielsku
DOLLARFRCENA.UŁAMFunkcja konwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej.Excel DOLLARFR po polskuExcel CENA.UŁAM po angielsku
DPRODUCTBD.ILOCZYNFormuła mnoży wartości w konkretnym, spełniającym kryteria polu rekordów bazy danych.Excel DPRODUCT po polskuExcel BD.ILOCZYN po angielsku
DSTDEVBD.ODCH.STANDARDFunkcja szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.Excel DSTDEV po polskuExcel BD.ODCH.STANDARD po angielsku
DSTDEVPBD.ODCH.STANDARD.POPULFormuła oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.Excel DSTDEVP po polskuExcel BD.ODCH.STANDARD.POPUL po angielsku
DSUMBD.SUMAFunkcja dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spełniają kryteria.Excel DSUM po polskuExcel BD.SUMA po angielsku
DURATIONROCZ.PRZYCHFormuła zwraca wartość średniego terminu wykupu papieru wartościowego o okresowej płatności odsetek.Excel DURATION po polskuExcel ROCZ.PRZYCH po angielsku
DVARBD.WARIANCJAFunkcja szacuje wariancję na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych.Excel DVAR po polskuExcel BD.WARIANCJA po angielsku
DVARPBD.WARIANCJA.POPULFormuła oblicza wariancję na podstawie całej populacji wybranych wpisów bazy danych.Excel DVARP po polskuExcel BD.WARIANCJA.POPUL po angielsku
EDATENR.SER.DATYFunkcja zwraca liczbę kolejną daty występującej wskazaną liczbę miesięcy przed określoną datą początkową lub po niej.Excel EDATE po polskuExcel NR.SER.DATY po angielsku
EFFECTEFEKTYWNAFormuła zwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej.Excel EFFECT po polskuExcel EFEKTYWNA po angielsku
EOMONTHNR.SER.OST.DN.MIESFunkcja zwraca liczbę kolejną ostatniego dnia miesiąca przed określoną liczbą miesięcy lub po niej.Excel EOMONTH po polskuExcel NR.SER.OST.DN.MIES po angielsku
ERFFUNKCJA.BŁFormuła zwraca wartość funkcji błędu.Excel ERF po polskuExcel FUNKCJA.BŁ po angielsku
ERF.PRECISEFUNKCJA.BŁ.DOKŁFunkcja zwraca wartość funkcji błędu.Excel ERF.PRECISE po polskuExcel FUNKCJA.BŁ.DOKŁ po angielsku
ERFCKOMP.FUNKCJA.BŁFormuła zwraca wartość komplementarnej funkcji błędu.Excel ERFC po polskuExcel KOMP.FUNKCJA.BŁ po angielsku
ERFC.PRECISEKOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁFunkcja zwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA.BŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności.Excel ERFC.PRECISE po polskuExcel KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ po angielsku
ERROR.TYPENR.BŁĘDUFormuła zwraca liczbę odpowiadającą typowi błędu.Excel ERROR.TYPE po polskuExcel NR.BŁĘDU po angielsku
EUROCONVERTEUROCONVERTFunkcja konwertuje liczbę na euro, daną wartość w euro na wartość w walucie kraju członkowskiego euro lub wartość w walucie jednego kraju członkowskiego na wartość w walucie innego kraju członkowskiego za pomocą euro jako waluty pośredniej (triangulacja).Excel EUROCONVERT po polskuExcel EUROCONVERT po angielsku
EVENZAOKR.DO.PARZFormuła zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby parzystej.Excel EVEN po polskuExcel ZAOKR.DO.PARZ po angielsku
EXACTPORÓWNAJFunkcja sprawdza, czy dwie wartości tekstowe są identyczne.Excel EXACT po polskuExcel PORÓWNAJ po angielsku
EXPEXPFormuła zwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi określonej przez podaną liczbę.Excel EXP po polskuExcel EXP po angielsku
EXPON.DISTROZKŁ.EXPFunkcja zwraca rozkład wykładniczy.Excel EXPON.DIST po polskuExcel ROZKŁ.EXP po angielsku
EXPONDISTROZKŁAD.EXPFormuła zwraca rozkład wykładniczy.Excel EXPONDIST po polskuExcel ROZKŁAD.EXP po angielsku
F.DIST.RTROZKŁ.F.PŚExcel F.DIST.RT po polskuExcel ROZKŁ.F.PŚ po angielsku
F.INV.RTROZKŁ.F.ODWR.PŚExcel F.INV.RT po polskuExcel ROZKŁ.F.ODWR.PŚ po angielsku
F.TESTF.TESTFunkcja zwraca wynik testu F.Excel F.TEST po polskuExcel F.TEST po angielsku
FACTSILNIAFormuła zwraca silnię liczby.Excel FACT po polskuExcel SILNIA po angielsku
FACTDOUBLESILNIA.DWUKRFunkcja zwraca silnię podwójną liczby.Excel FACTDOUBLE po polskuExcel SILNIA.DWUKR po angielsku
FALSEFAŁSZFormuła zwraca wartość logiczną FAŁSZ.Excel FALSE po polskuExcel FAŁSZ po angielsku
FDISTROZKŁAD.FFunkcja zwraca rozkład prawdopodobieństwa F.Excel FDIST po polskuExcel ROZKŁAD.F po angielsku
FIND, FINDBZNAJDŹ, ZNAJDŹBExcel FIND, FINDB po polskuExcel ZNAJDŹ, ZNAJDŹB po angielsku
FINVROZKŁAD.F.ODWFunkcja zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.Excel FINV po polskuExcel ROZKŁAD.F.ODW po angielsku
FISHERROZKŁAD.FISHERFormuła zwraca transformację Fishera.Excel FISHER po polskuExcel ROZKŁAD.FISHER po angielsku
FISHERINVROZKŁAD.FISHER.ODWFunkcja zwraca odwrotność transformacji Fishera.Excel FISHERINV po polskuExcel ROZKŁAD.FISHER.ODW po angielsku
FIXEDZAOKR.DO.TEKSTFormuła formatuje liczbę jako tekst o stałej liczbie miejsc dziesiętnych.Excel FIXED po polskuExcel ZAOKR.DO.TEKST po angielsku
FLOORZAOKR.W.DÓŁFunkcja zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.Excel FLOOR po polskuExcel ZAOKR.W.DÓŁ po angielsku
FORECASTREGLINXFormuła zwraca wartość trendu liniowego.Excel FORECAST po polskuExcel REGLINX po angielsku
FREQUENCYCZĘSTOŚĆFunkcja zwraca rozkład częstotliwości jako tablicę pionową.Excel FREQUENCY po polskuExcel CZĘSTOŚĆ po angielsku
FTESTTEST.FExcel FTEST po polskuExcel TEST.F po angielsku
FVFVFunkcja zwraca przyszłą wartość inwestycji.Excel FV po polskuExcel FV po angielsku
FVSCHEDULEWART.PRZYSZŁ.KAPFormuła zwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych.Excel FVSCHEDULE po polskuExcel WART.PRZYSZŁ.KAP po angielsku
GAMMA.DISTROZKŁ.GAMMAFunkcja zwraca rozkład gamma.Excel GAMMA.DIST po polskuExcel ROZKŁ.GAMMA po angielsku
GAMMA.INVROZKŁ.GAMMA.ODWRFormuła zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.Excel GAMMA.INV po polskuExcel ROZKŁ.GAMMA.ODWR po angielsku
GAMMADISTROZKŁAD.GAMMAFunkcja zwraca rozkład gamma.Excel GAMMADIST po polskuExcel ROZKŁAD.GAMMA po angielsku
GAMMAINVROZKŁAD.GAMMA.ODWFormuła zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu gamma.Excel GAMMAINV po polskuExcel ROZKŁAD.GAMMA.ODW po angielsku
GAMMALNROZKŁAD.LIN.GAMMAFunkcja zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).Excel GAMMALN po polskuExcel ROZKŁAD.LIN.GAMMA po angielsku
GAMMALN.PRECISEROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁFormuła zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x).Excel GAMMALN.PRECISE po polskuExcel ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ po angielsku
GCDNAJW.WSP.DZIELFunkcja zwraca największy wspólny dzielnik.Excel GCD po polskuExcel NAJW.WSP.DZIEL po angielsku
GEOMEANŚREDNIA.GEOMETRYCZNAFormuła zwraca średnią geometryczną.Excel GEOMEAN po polskuExcel ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA po angielsku
GESTEPŚREDNIA.GEOMETRYCZNAExcel GESTEP po polskuExcel ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA po angielsku
GETPIVOTDATAWEŹDANETABELIFormuła zwraca dane przechowywane w raporcie w formie tabeli przestawnej.Excel GETPIVOTDATA po polskuExcel WEŹDANETABELI po angielsku
GROWTHREGEXPWFunkcja zwraca wartości trendu wykładniczego.Excel GROWTH po polskuExcel REGEXPW po angielsku
HARMEANŚREDNIA.HARMONICZNAFormuła zwraca średnią harmoniczną.Excel HARMEAN po polskuExcel ŚREDNIA.HARMONICZNA po angielsku
HEX2BINSZESN.NA.DWÓJKFunkcja konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej.Excel HEX2BIN po polskuExcel SZESN.NA.DWÓJK po angielsku
HEX2DECSZESN.NA.DZIESFormuła konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.Excel HEX2DEC po polskuExcel SZESN.NA.DZIES po angielsku
HEX2OCTSZESN.NA.ÓSMFunkcja konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej.Excel HEX2OCT po polskuExcel SZESN.NA.ÓSM po angielsku
HLOOKUPWYSZUKAJ.POZIOMOFormuła przegląda górny wiersz tablicy i zwraca wartość wskazanej komórki.Excel HLOOKUP po polskuExcel WYSZUKAJ.POZIOMO po angielsku
HOURGODZINAFunkcja konwertuje liczbę kolejną na godzinę.Excel HOUR po polskuExcel GODZINA po angielsku
HYPERLINKHIPERŁĄCZEFormuła tworzy skrót lub skok, który pozwala otwierać dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie.Excel HYPERLINK po polskuExcel HIPERŁĄCZE po angielsku
HYPGEOM.DISTROZKŁ.HIPERGEOMFunkcja zwraca rozkład hipergeometryczny.Excel HYPGEOM.DIST po polskuExcel ROZKŁ.HIPERGEOM po angielsku
HYPGEOMDISTROZKŁAD.HIPERGEOMFormuła zwraca rozkład hipergeometryczny.Excel HYPGEOMDIST po polskuExcel ROZKŁAD.HIPERGEOM po angielsku
IFJEŻELIFunkcja określa warunek logiczny do sprawdzenia.Excel IF po polskuExcel JEŻELI po angielsku
IMABSMODUŁ.LICZBY.ZESPFormuła zwraca wartość bezwzględną (moduł) liczby zespolonej.Excel IMABS po polskuExcel MODUŁ.LICZBY.ZESP po angielsku
IMAGINARYCZ.UROJ.LICZBY.ZESPFunkcja zwraca wartość części urojonej liczby zespolonej.Excel IMAGINARY po polskuExcel CZ.UROJ.LICZBY.ZESP po angielsku
IMARGUMENTARG.LICZBY.ZESPFormuła zwraca wartość argumentu liczby zespolonej, przy czym kąt wyrażony jest w radianach.Excel IMARGUMENT po polskuExcel ARG.LICZBY.ZESP po angielsku
IMCONJUGATESPRZĘŻ.LICZBY.ZESPFunkcja zwraca wartość liczby sprzężonej danej liczby zespolonej.Excel IMCONJUGATE po polskuExcel SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP po angielsku
IMCOSCOS.LICZBY.ZESPFormuła zwraca wartość cosinusa liczby zespolonej.Excel IMCOS po polskuExcel COS.LICZBY.ZESP po angielsku
IMDIVILORAZ.LICZB.ZESPFunkcja zwraca wartość ilorazu dwóch liczb zespolonych.Excel IMDIV po polskuExcel ILORAZ.LICZB.ZESP po angielsku
IMEXPEXP.LICZBY.ZESPFormuła zwraca postać wykładniczą liczby zespolonej.Excel IMEXP po polskuExcel EXP.LICZBY.ZESP po angielsku
IMLNLN.LICZBY.ZESPFunkcja zwraca wartość logarytmu naturalnego liczby zespolonej.Excel IMLN po polskuExcel LN.LICZBY.ZESP po angielsku
IMLOG10LOG10.LICZBY.ZESPFormuła zwraca wartość logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej.Excel IMLOG10 po polskuExcel LOG10.LICZBY.ZESP po angielsku
IMLOG2LOG2.LICZBY.ZESPFunkcja zwraca wartość logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2.Excel IMLOG2 po polskuExcel LOG2.LICZBY.ZESP po angielsku
IMPOWERPOTĘGA.LICZBY.ZESPFormuła zwraca wartość liczby zespolonej podniesionej do potęgi całkowitej.Excel IMPOWER po polskuExcel POTĘGA.LICZBY.ZESP po angielsku
IMPRODUCTILOCZYN.LICZB.ZESPFunkcja zwraca wartość iloczynu liczb zespolonych.Excel IMPRODUCT po polskuExcel ILOCZYN.LICZB.ZESP po angielsku
IMREALCZ.RZECZ.LICZBY.ZESPFormuła zwraca wartość części rzeczywistej liczby zespolonej.Excel IMREAL po polskuExcel CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP po angielsku
IMSINSIN.LICZBY.ZESPFunkcja zwraca wartość sinusa liczby zespolonej.Excel IMSIN po polskuExcel SIN.LICZBY.ZESP po angielsku
IMSQRTPIERWIASTEK.LICZBY.ZESPFormuła zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej.Excel IMSQRT po polskuExcel PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP po angielsku
IMSUBRÓŻN.LICZB.ZESPFunkcja zwraca wartość różnicy dwóch liczb zespolonych.Excel IMSUB po polskuExcel RÓŻN.LICZB.ZESP po angielsku
IMSUMSUMA.LICZB.ZESPFormuła zwraca wartość sumy liczb zespolonych.Excel IMSUM po polskuExcel SUMA.LICZB.ZESP po angielsku
INDEXINDEKSFunkcja używa indeksu do wybierania wartości z odwołania lub tablicy.Excel INDEX po polskuExcel INDEKS po angielsku
INDIRECTADR.POŚRFormuła zwraca odwołanie określone przez wartość tekstową.Excel INDIRECT po polskuExcel ADR.POŚR po angielsku
INFOINFOFunkcja zwraca informację o bieżącym środowisku pracy. UwagaTa funkcja jest niedostępna w aplikacji Excel Web App.Excel INFO po polskuExcel INFO po angielsku
INTZAOKR.DO.CAŁKFormuła zaokrągla liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej.Excel INT po polskuExcel ZAOKR.DO.CAŁK po angielsku
INTERCEPTODCIĘTAFunkcja zwraca punkt przecięcia osi pionowej z linią regresji liniowej.Excel INTERCEPT po polskuExcel ODCIĘTA po angielsku
INTRATESTOPA.PROCFormuła zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego.Excel INTRATE po polskuExcel STOPA.PROC po angielsku
IPMTIPMTFunkcja zwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres.Excel IPMT po polskuExcel IPMT po angielsku
IRRIRRFormuła zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych.Excel IRR po polskuExcel IRR po angielsku
ISODDCZY.NIEPARZYSTEFunkcja zwraca wartość PRAWDA, jeśli liczba jest nieparzysta.Excel ISODD po polskuExcel CZY.NIEPARZYSTE po angielsku
ISPMTISPMTFormuła oblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji.Excel ISPMT po polskuExcel ISPMT po angielsku
ISTEXTCZY.TEKSTFunkcja zwraca wartość PRAWDA, jeśli wartość jest tekstem.Excel ISTEXT po polskuExcel CZY.TEKST po angielsku
JISJISFormuła zmienia litery angielskie lub katakana o szerokości połówkowej (jednobajtowe) w ciągu znaków na znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe).Excel JIS po polskuExcel JIS po angielsku
KURTKURTOZAFunkcja zwraca kurtozę zbioru danych.Excel KURT po polskuExcel KURTOZA po angielsku
LARGEMAX.KFormuła zwraca k-tą największą wartość ze zbioru danych.Excel LARGE po polskuExcel MAX.K po angielsku
LCMNAJMN.WSP.WIELFunkcja zwraca najmniejszą wspólną wielokrotność.Excel LCM po polskuExcel NAJMN.WSP.WIEL po angielsku
LEFT, LEFTBLEWY, LEWYBExcel LEFT, LEFTB po polskuExcel LEWY, LEWYB po angielsku
LEN, LENBDŁ, DŁ.BExcel LEN, LENB po polskuExcel DŁ, DŁ.B po angielsku
LINESTREGLINPFormuła zwraca parametry trendu liniowego.Excel LINEST po polskuExcel REGLINP po angielsku
LNLNFunkcja zwraca logarytm naturalny podanej liczby.Excel LN po polskuExcel LN po angielsku
LOGLOGFormuła zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie.Excel LOG po polskuExcel LOG po angielsku
LOG10LOG10Funkcja zwraca logarytm dziesiętny liczby.Excel LOG10 po polskuExcel LOG10 po angielsku
LOGESTREGEXPPFormuła zwraca parametry trendu wykładniczego.Excel LOGEST po polskuExcel REGEXPP po angielsku
LOGINVROZKŁAD.LOG.ODWFunkcja zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.Excel LOGINV po polskuExcel ROZKŁAD.LOG.ODW po angielsku
LOGNORM.DISTROZKŁ.LOGFormuła zwraca skumulowany rozkład logarytmicznie normalny.Excel LOGNORM.DIST po polskuExcel ROZKŁ.LOG po angielsku
LOGNORM.INVROZKŁ.LOG.ODWRFunkcja zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu logarytmiczno-normalnego.Excel LOGNORM.INV po polskuExcel ROZKŁ.LOG.ODWR po angielsku
LOGNORMDISTROZKŁAD.LOGFormuła zwraca skumulowany rozkład logarytmiczno-normalny.Excel LOGNORMDIST po polskuExcel ROZKŁAD.LOG po angielsku
LOOKUPWYSZUKAJFunkcja wyszukuje wartości w wektorze lub tablicy.Excel LOOKUP po polskuExcel WYSZUKAJ po angielsku
LOWERLITERY.MAŁEFormuła konwertuje litery w tekście na małe.Excel LOWER po polskuExcel LITERY.MAŁE po angielsku
MATCHPODAJ.POZYCJĘFunkcja wyszukuje wartości w odwołaniu lub w tablicy.Excel MATCH po polskuExcel PODAJ.POZYCJĘ po angielsku
MAXMAXFormuła zwraca maksymalną wartość z listy argumentów.Excel MAX po polskuExcel MAX po angielsku
MAXAMAX.AFunkcja zwraca maksymalną wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.Excel MAXA po polskuExcel MAX.A po angielsku
MDETERMWYZNACZNIK.MACIERZYFormuła zwraca wyznacznik macierzy tablicy.Excel MDETERM po polskuExcel WYZNACZNIK.MACIERZY po angielsku
MDURATIONROCZ.PRZYCH.MFunkcja zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł.Excel MDURATION po polskuExcel ROCZ.PRZYCH.M po angielsku
MEDIANMEDIANAFormuła zwraca medianę podanych liczb.Excel MEDIAN po polskuExcel MEDIANA po angielsku
MID, MIDBFRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.BExcel MID, MIDB po polskuExcel FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B po angielsku
MINMINFormuła zwraca minimalną wartość z listy argumentów.Excel MIN po polskuExcel MIN po angielsku
MINAMIN.AFunkcja zwraca najmniejszą wartość z listy argumentów, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.Excel MINA po polskuExcel MIN.A po angielsku
MINUTEMINUTAFormuła konwertuje liczbę kolejną na minuty.Excel MINUTE po polskuExcel MINUTA po angielsku
MINVERSEMACIERZ.ODWFunkcja zwraca odwrotność macierzy tablicy.Excel MINVERSE po polskuExcel MACIERZ.ODW po angielsku
MIRRMIRRFormuła zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy.Excel MIRR po polskuExcel MIRR po angielsku
MMULTMACIERZ.ILOCZYNFunkcja zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic.Excel MMULT po polskuExcel MACIERZ.ILOCZYN po angielsku
MODMODFormuła zwraca resztę z dzielenia.Excel MOD po polskuExcel MOD po angielsku
MODEWYST.NAJCZĘŚCIEJFunkcja zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.Excel MODE po polskuExcel WYST.NAJCZĘŚCIEJ po angielsku
MODE.SNGLWYST.NAJCZĘŚCIEJ.WARTFormuła zwraca wartość najczęściej występującą w zbiorze danych.Excel MODE.SNGL po polskuExcel WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART po angielsku
MONTHMIESIĄCFunkcja konwertuje liczbę kolejną na miesiąc.Excel MONTH po polskuExcel MIESIĄC po angielsku
MROUNDZAOKR.DO.WIELOKRFormuła zwraca liczbę zaokrągloną do żądanej wielokrotności.Excel MROUND po polskuExcel ZAOKR.DO.WIELOKR po angielsku
MULTINOMIALWIELOMIANFunkcja zwraca wielomian dla zbioru liczb.Excel MULTINOMIAL po polskuExcel WIELOMIAN po angielsku
NNExcel N po polskuExcel N po angielsku
NABRAKFunkcja zwraca wartość błędu #N/D!.Excel NA po polskuExcel BRAK po angielsku
NEGBINOM.DISTROZKŁ.DWUM.PRZECFormuła zwraca ujemny rozkład dwumianowy.Excel NEGBINOM.DIST po polskuExcel ROZKŁ.DWUM.PRZEC po angielsku
NEGBINOMDISTROZKŁAD.DWUM.PRZECFunkcja zwraca rozkład dwumianowy przeciwny.Excel NEGBINOMDIST po polskuExcel ROZKŁAD.DWUM.PRZEC po angielsku
NETWORKDAYSDNI.ROBOCZEFormuła zwraca liczbę pełnych dni roboczych między dwiema datami.Excel NETWORKDAYS po polskuExcel DNI.ROBOCZE po angielsku
NOMINALNOMINALNAFunkcja zwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej.Excel NOMINAL po polskuExcel NOMINALNA po angielsku
NORM.DISTROZKŁ.NORMALNYFormuła zwraca rozkład normalny skumulowany.Excel NORM.DIST po polskuExcel ROZKŁ.NORMALNY po angielsku
NORM.INVROZKŁ.NORMALNY.ODWRFunkcja zwraca odwrotność rozkładu normalnego skumulowanego.Excel NORM.INV po polskuExcel ROZKŁ.NORMALNY.ODWR po angielsku
NORM.S.DISTROZKŁ.NORMALNY.SFormuła zwraca standardowy rozkład normalny skumulowany.Excel NORM.S.DIST po polskuExcel ROZKŁ.NORMALNY.S po angielsku
NORM.S.INVROZKŁ.NORMALNY.S.ODWRFunkcja zwraca odwrotność standardowego rozkładu normalnego skumulowanego.Excel NORM.S.INV po polskuExcel ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR po angielsku
NORMDISTROZKŁAD.NORMALNYFormuła zwraca skumulowany rozkład normalny.Excel NORMDIST po polskuExcel ROZKŁAD.NORMALNY po angielsku
NORMINVROZKŁAD.NORMALNY.ODWFunkcja zwraca odwrotność skumulowanego rozkładu normalnego.Excel NORMINV po polskuExcel ROZKŁAD.NORMALNY.ODW po angielsku
NORMSDISTROZKŁAD.NORMALNY.SFormuła zwraca standardowy skumulowany rozkład normalny.Excel NORMSDIST po polskuExcel ROZKŁAD.NORMALNY.S po angielsku
NORMSINVROZKŁAD.NORMALNY.S.ODWFunkcja zwraca funkcję odwrotną skumulowanego, standardowego rozkładu normalnego.Excel NORMSINV po polskuExcel ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW po angielsku
NOTNIEFormuła odwraca wartość logiczną argumentu.Excel NOT po polskuExcel NIE po angielsku
NOWTERAZFunkcja zwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny.Excel NOW po polskuExcel TERAZ po angielsku
NPERNPERFormuła zwraca liczbę okresów dla inwestycji.Excel NPER po polskuExcel NPER po angielsku
NPVNPVFunkcja zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej.Excel NPV po polskuExcel NPV po angielsku
OCT2BINÓSM.NA.DWÓJKFormuła konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej.Excel OCT2BIN po polskuExcel ÓSM.NA.DWÓJK po angielsku
OCT2DECÓSM.NA.DZIESFunkcja konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.Excel OCT2DEC po polskuExcel ÓSM.NA.DZIES po angielsku
OCT2HEXÓSM.NA.SZESNFormuła konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.Excel OCT2HEX po polskuExcel ÓSM.NA.SZESN po angielsku
ODDZAOKR.DO.NPARZFunkcja zaokrągla liczbę w górę do najbliższej liczby nieparzystej.Excel ODD po polskuExcel ZAOKR.DO.NPARZ po angielsku
ODDFPRICECENA.PIERW.OKRFormuła zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.Excel ODDFPRICE po polskuExcel CENA.PIERW.OKR po angielsku
ODDFYIELDRENT.PIERW.OKRFunkcja zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem.Excel ODDFYIELD po polskuExcel RENT.PIERW.OKR po angielsku
ODDLPRICECENA.OST.OKRFormuła zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.Excel ODDLPRICE po polskuExcel CENA.OST.OKR po angielsku
ODDLYIELDRENT.OST.OKRFunkcja zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem.Excel ODDLYIELD po polskuExcel RENT.OST.OKR po angielsku
OFFSETPRZESUNIĘCIEFormuła zwraca odwołanie przesunięte od danego odwołania.Excel OFFSET po polskuExcel PRZESUNIĘCIE po angielsku
ORLUBFunkcja zwraca wartość PRAWDA, jeśli co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA.Excel OR po polskuExcel LUB po angielsku
PEARSONPEARSONFormuła zwraca współczynnik korelacji momentu iloczynowego Pearsona.Excel PEARSON po polskuExcel PEARSON po angielsku
PERCENTILEPERCENTYLFunkcja zwraca k-ty percentyl wartości w zakresie.Excel PERCENTILE po polskuExcel PERCENTYL po angielsku
PERCENTILE.INCPERCENTYL.PRZEDZ.ZAMKFormuła wyznacza k-ty percentyl wartości w zakresie.Excel PERCENTILE.INC po polskuExcel PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK po angielsku
PERCENTRANKPROCENT.POZYCJAFunkcja zwraca pozycję procentową wartości w zbiorze danych.Excel PERCENTRANK po polskuExcel PROCENT.POZYCJA po angielsku
PERCENTRANK.INCPROC.POZ.PRZEDZ.ZAMKFormuła zwraca procentową pozycję wartości w zbiorze danych.Excel PERCENTRANK.INC po polskuExcel PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK po angielsku
PERMUTPERMUTACJEFunkcja zwraca liczbę permutacji dla danej liczby obiektów.Excel PERMUT po polskuExcel PERMUTACJE po angielsku
PHONETICPHONETICFormuła wyodrębnia znaki fonetyczne (furigana) z ciągu tekstowego.Excel PHONETIC po polskuExcel PHONETIC po angielsku
PIPIFunkcja zwraca wartość liczby Pi.Excel PI po polskuExcel PI po angielsku
PMTPMTFormuła zwraca wartość okresowej płatności raty rocznej.Excel PMT po polskuExcel PMT po angielsku
POISSONROZKŁAD.POISSONFunkcja zwraca rozkład Poissona.Excel POISSON po polskuExcel ROZKŁAD.POISSON po angielsku
POISSON.DISTROZKŁ.POISSONFormuła zwraca rozkład Poissona.Excel POISSON.DIST po polskuExcel ROZKŁ.POISSON po angielsku
POWERPOTĘGAFunkcja zwraca liczbę podniesioną do potęgi.Excel POWER po polskuExcel POTĘGA po angielsku
PPMTPPMTFormuła zwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu.Excel PPMT po polskuExcel PPMT po angielsku
PRICECENAFunkcja zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.Excel PRICE po polskuExcel CENA po angielsku
PRICEDISCCENA.DYSKFormuła zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego.Excel PRICEDISC po polskuExcel CENA.DYSK po angielsku
PRICEMATCENA.WYKUPFunkcja zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu.Excel PRICEMAT po polskuExcel CENA.WYKUP po angielsku
PROBPRAWDPDFormuła zwraca prawdopodobieństwo, że wartości w zakresie leżą pomiędzy dwiema granicami.Excel PROB po polskuExcel PRAWDPD po angielsku
PRODUCTILOCZYNFunkcja mnoży argumenty.Excel PRODUCT po polskuExcel ILOCZYN po angielsku
PROPERZ.WIELKIEJ.LITERYFormuła zastępuje pierwszą literę każdego wyrazu w tekście wielką literą.Excel PROPER po polskuExcel Z.WIELKIEJ.LITERY po angielsku
PVPVFunkcja zwraca wartość bieżącą inwestycji.Excel PV po polskuExcel PV po angielsku
QUARTILEKWARTYLFormuła zwraca kwartyl zbioru danych.Excel QUARTILE po polskuExcel KWARTYL po angielsku
QUARTILE.INCKWARTYL.PRZEDZ.ZAMKFunkcja wyznacza kwartyl zbioru danych.Excel QUARTILE.INC po polskuExcel KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK po angielsku
QUOTIENTCZ.CAŁK.DZIELENIAFormuła zwraca iloraz (całkowity).Excel QUOTIENT po polskuExcel CZ.CAŁK.DZIELENIA po angielsku
RADIANSRADIANYFunkcja konwertuje stopnie na radiany.Excel RADIANS po polskuExcel RADIANY po angielsku
RANDLOSFormuła zwraca liczbę losową z zakresu od 0 do 1.Excel RAND po polskuExcel LOS po angielsku
RANDBETWEENLOS.ZAKRFunkcja zwraca liczbę losową z zakresu określonego przez podane argumenty.Excel RANDBETWEEN po polskuExcel LOS.ZAKR po angielsku
RANKPOZYCJAFormuła zwraca pozycję liczby na liście liczb.Excel RANK po polskuExcel POZYCJA po angielsku
RANK.EQPOZYCJA.NAJWFunkcja zwraca pozycję liczby na liście liczb.Excel RANK.EQ po polskuExcel POZYCJA.NAJW po angielsku
RATERATEFormuła zwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej.Excel RATE po polskuExcel RATE po angielsku
RECEIVEDOTRZYMANOExcel RECEIVED po polskuExcel OTRZYMANO po angielsku
REGISTER.IDREJESTR.KODFormuła zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu.Excel REGISTER.ID po polskuExcel REJESTR.KOD po angielsku
REPLACE, REPLACEBZASTĄP, ZASTĄP.BExcel REPLACE, REPLACEB po polskuExcel ZASTĄP, ZASTĄP.B po angielsku
REPTPOWTFormuła powtarza tekst określoną liczbę razy.Excel REPT po polskuExcel POWT po angielsku
RIGHT, RIGHTBPRAWY, PRAWY.BExcel RIGHT, RIGHTB po polskuExcel PRAWY, PRAWY.B po angielsku
ROMANRZYMSKIEFormuła konwertuje liczbę arabską na rzymską jako tekst.Excel ROMAN po polskuExcel RZYMSKIE po angielsku
ROUNDZAOKRFunkcja zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr.Excel ROUND po polskuExcel ZAOKR po angielsku
ROUNDDOWNZAOKR.DÓŁFormuła zaokrągla liczbę w dół, w kierunku zera.Excel ROUNDDOWN po polskuExcel ZAOKR.DÓŁ po angielsku
ROUNDUPZAOKR.GÓRAFunkcja zaokrągla liczbę w górę, w kierunku od zera.Excel ROUNDUP po polskuExcel ZAOKR.GÓRA po angielsku
ROWWIERSZFormuła zwraca numer wiersza odwołania.Excel ROW po polskuExcel WIERSZ po angielsku
ROWSILE.WIERSZYFunkcja zwraca liczbę wierszy dla danego odwołania.Excel ROWS po polskuExcel ILE.WIERSZY po angielsku
RSQR.KWADRATFormuła zwraca kwadrat współczynnika korelacji momentu iloczynowego Pearsona.Excel RSQ po polskuExcel R.KWADRAT po angielsku
RTDDANE.CZASU.RZECZFunkcja pobiera dane czasu rzeczywistego z programu obsługującego automatyzację COM (Automatyzacja: Sposób pracy z obiektami aplikacji pochodzącymi z innej aplikacji lub narzędzia projektowania. Nazywana wcześniej Automatyzacją OLE, Automatyzacja jest standardem przemysłowym i funkcją obiektowego modelu składników (COM, Component Object Model).).Excel RTD po polskuExcel DANE.CZASU.RZECZ po angielsku
SEARCH, SEARCHBSZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.BExcel SEARCH, SEARCHB po polskuExcel SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B po angielsku
SECONDSEKUNDAFunkcja konwertuje liczbę kolejną na sekundę.Excel SECOND po polskuExcel SEKUNDA po angielsku
SERIESSUMSUMA.SZER.POTFormuła zwraca sumę szeregu potęgowego na podstawie wzoru.Excel SERIESSUM po polskuExcel SUMA.SZER.POT po angielsku
SIGNZNAK.LICZBYFunkcja zwraca znak liczby.Excel SIGN po polskuExcel ZNAK.LICZBY po angielsku
SINSINFormuła zwraca sinus danego kąta.Excel SIN po polskuExcel SIN po angielsku
SINHSINHFunkcja zwraca sinus hiperboliczny liczby.Excel SINH po polskuExcel SINH po angielsku
SKEWSKOŚNOŚĆFormuła zwraca skośność rozkładu.Excel SKEW po polskuExcel SKOŚNOŚĆ po angielsku
SLNSLNFunkcja zwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową.Excel SLN po polskuExcel SLN po angielsku
SLOPENACHYLENIEFormuła zwraca nachylenie linii regresji liniowej.Excel SLOPE po polskuExcel NACHYLENIE po angielsku
SMALLMIN.KFunkcja zwraca k-tą najmniejszą wartość ze zbioru danych.Excel SMALL po polskuExcel MIN.K po angielsku
SQL.REQUESTSQL.REQUESTFormuła realizuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza, a następnie zwraca, bez konieczności programowania makr, wynik w postaci tablicy.Excel SQL.REQUEST po polskuExcel SQL.REQUEST po angielsku
SQRTPIERWIASTEKFunkcja zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy.Excel SQRT po polskuExcel PIERWIASTEK po angielsku
SQRTPIPIERW.PIFormuła zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi).Excel SQRTPI po polskuExcel PIERW.PI po angielsku
STANDARDIZENORMALIZUJFunkcja zwraca wartość znormalizowaną.Excel STANDARDIZE po polskuExcel NORMALIZUJ po angielsku
STDEVODCH.STANDARDOWEFormuła szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki.Excel STDEV po polskuExcel ODCH.STANDARDOWE po angielsku
STDEV.PODCH.STAND.POPULFunkcja oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.Excel STDEV.P po polskuExcel ODCH.STAND.POPUL po angielsku
STDEV.SODCH.STAND.POPULExcel STDEV.S po polskuExcel ODCH.STAND.POPUL po angielsku
STDEVAODCH.STANDARDOWE.AFunkcja szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.Excel STDEVA po polskuExcel ODCH.STANDARDOWE.A po angielsku
STDEVPODCH.STANDARD.POPULFormuła oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji.Excel STDEVP po polskuExcel ODCH.STANDARD.POPUL po angielsku
STDEVPAODCH.STANDARD.POPUL.AFunkcja oblicza odchylenie standardowe na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, teksów i wartości logicznych.Excel STDEVPA po polskuExcel ODCH.STANDARD.POPUL.A po angielsku
STEYXREGBŁSTDFormuła zwraca błąd standardowy przewidzianej wartości y dla każdej wartości x w regresji.Excel STEYX po polskuExcel REGBŁSTD po angielsku
SUBSTITUTEPODSTAWFunkcja zastępuje stary tekst nowym tekstem w ciągu tekstowym.Excel SUBSTITUTE po polskuExcel PODSTAW po angielsku
SUBTOTALSUMY.CZĘŚCIOWEFormuła zwraca sumę częściową listy lub bazy danych.Excel SUBTOTAL po polskuExcel SUMY.CZĘŚCIOWE po angielsku
SUMSUMAFunkcja dodaje argumenty.Excel SUM po polskuExcel SUMA po angielsku
SUMIFSUMA.JEŻELIFormuła dodaje komórki określone przez podane kryterium.Excel SUMIF po polskuExcel SUMA.JEŻELI po angielsku
SUMPRODUCTSUMA.ILOCZYNÓWFunkcja zwraca sumę iloczynów odpowiednich elementów tablicy.Excel SUMPRODUCT po polskuExcel SUMA.ILOCZYNÓW po angielsku
SUMSQSUMA.KWADRATÓWFormuła zwraca sumę kwadratów argumentów.Excel SUMSQ po polskuExcel SUMA.KWADRATÓW po angielsku
SUMX2MY2SUMA.X2.M.Y2Funkcja zwraca sumę różnic kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.Excel SUMX2MY2 po polskuExcel SUMA.X2.M.Y2 po angielsku
SUMX2PY2SUMA.X2.P.Y2Formuła zwraca sumę sum kwadratów odpowiednich wartości w dwóch tablicach.Excel SUMX2PY2 po polskuExcel SUMA.X2.P.Y2 po angielsku
SUMXMY2SUMA.XMY.2Funkcja zwraca sumę kwadratów różnic odpowiednich wartości w dwóch tablicach.Excel SUMXMY2 po polskuExcel SUMA.XMY.2 po angielsku
SYDSYDFormuła zwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji.Excel SYD po polskuExcel SYD po angielsku
TTFunkcja konwertuje argumenty na tekst.Excel T po polskuExcel T po angielsku
T.DIST.2TROZKŁ.T.DŚExcel T.DIST.2T po polskuExcel ROZKŁ.T.DŚ po angielsku
T.DIST.RTROZKŁ.T.PŚExcel T.DIST.RT po polskuExcel ROZKŁ.T.PŚ po angielsku
T.INV.2TROZKŁ.T.ODWR.DŚExcel T.INV.2T po polskuExcel ROZKŁ.T.ODWR.DŚ po angielsku
T.TESTT.TESTFunkcja zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.Excel T.TEST po polskuExcel T.TEST po angielsku
TANTANFormuła zwraca tangens liczby.Excel TAN po polskuExcel TAN po angielsku
TANHTANHFunkcja zwraca tangens hiperboliczny liczby.Excel TANH po polskuExcel TANH po angielsku
TBILLEQRENT.EKW.BSFormuła zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego.Excel TBILLEQ po polskuExcel RENT.EKW.BS po angielsku
TBILLPRICECENA.BSFunkcja zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego.Excel TBILLPRICE po polskuExcel CENA.BS po angielsku
TBILLYIELDRENT.BSFormuła zwraca rentowność bonu skarbowego.Excel TBILLYIELD po polskuExcel RENT.BS po angielsku
TDISTROZKŁAD.TFunkcja zwraca rozkład t-Studenta.Excel TDIST po polskuExcel ROZKŁAD.T po angielsku
TEXTTEKSTFormuła formatuje liczbę i konwertuje ją na tekst.Excel TEXT po polskuExcel TEKST po angielsku
TIMECZASFunkcja zwraca liczbę kolejną określonego czasu.Excel TIME po polskuExcel CZAS po angielsku
TIMEVALUECZAS.WARTOŚĆFormuła konwertuje czas w formie tekstu na liczbę kolejną.Excel TIMEVALUE po polskuExcel CZAS.WARTOŚĆ po angielsku
TINVROZKŁAD.T.ODWFunkcja zwraca odwrotność rozkładu t-Studenta.Excel TINV po polskuExcel ROZKŁAD.T.ODW po angielsku
TODAYDZIŚFormuła zwraca liczbę kolejną dla daty bieżącej.Excel TODAY po polskuExcel DZIŚ po angielsku
TRANSPOSETRANSPONUJFunkcja zwraca transponowaną tablicę.Excel TRANSPOSE po polskuExcel TRANSPONUJ po angielsku
TRENDREGLINWFormuła zwraca wartości trendu liniowego.Excel TREND po polskuExcel REGLINW po angielsku
TRIMUSUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPYFunkcja usuwa spacje z tekstu.Excel TRIM po polskuExcel USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY po angielsku
TRIMMEANŚREDNIA.WEWNFormuła zwraca średnią wartość dla wnętrza zbioru danych.Excel TRIMMEAN po polskuExcel ŚREDNIA.WEWN po angielsku
TRUEPRAWDAFunkcja zwraca wartość logiczną PRAWDA.Excel TRUE po polskuExcel PRAWDA po angielsku
TRUNCLICZBA.CAŁKFormuła przycina liczbę do wartości całkowitej.Excel TRUNC po polskuExcel LICZBA.CAŁK po angielsku
TTESTTEST.TFunkcja zwraca prawdopodobieństwo związane z testem t-Studenta.Excel TTEST po polskuExcel TEST.T po angielsku
TYPETYPFormuła zwraca liczbę wskazującą typ danych wartości.Excel TYPE po polskuExcel TYP po angielsku
UPPERLITERY.WIELKIEFunkcja konwertuje litery w tekście na wielkie.Excel UPPER po polskuExcel LITERY.WIELKIE po angielsku
VALUEWARTOŚĆFormuła konwertuje argument tekstowy na liczbę.Excel VALUE po polskuExcel WARTOŚĆ po angielsku
VARWARIANCJAFunkcja szacuje wariancję na podstawie próbki.Excel VAR po polskuExcel WARIANCJA po angielsku
VAR.PWARIANCJA.POPFormuła oblicza wariancję na podstawie całej populacji.Excel VAR.P po polskuExcel WARIANCJA.POP po angielsku
VAR.SWARIANCJA.PRÓBKIFunkcja szacuje wariancję na podstawie próbki.Excel VAR.S po polskuExcel WARIANCJA.PRÓBKI po angielsku
VARAWARIANCJA.AFormuła szacuje wariancję na podstawie próbki, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.Excel VARA po polskuExcel WARIANCJA.A po angielsku
VARPWARIANCJA.POPULFunkcja oblicza wariancję na podstawie całej populacji.Excel VARP po polskuExcel WARIANCJA.POPUL po angielsku
VARPAWARIANCJA.POPUL.AFormuła oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.Excel VARPA po polskuExcel WARIANCJA.POPUL.A po angielsku
VDBVDBFunkcja oblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną.Excel VDB po polskuExcel VDB po angielsku
VLOOKUPWYSZUKAJ.PIONOWOFormuła przeszukuje pierwszą kolumnę tablicy i przechodzi wzdłuż wiersza, aby zwrócić wartość komórki.Excel VLOOKUP po polskuExcel WYSZUKAJ.PIONOWO po angielsku
WEEKDAYDZIEŃ.TYGFunkcja konwertuje liczbę kolejną na dzień tygodnia.Excel WEEKDAY po polskuExcel DZIEŃ.TYG po angielsku
WEEKNUMNUM.TYGFormuła konwertuje liczbę kolejną na liczbę reprezentującą numer tygodnia w roku.Excel WEEKNUM po polskuExcel NUM.TYG po angielsku
WEIBULLROZKŁAD.WEIBULLFunkcja oblicza wariancję na podstawie całej populacji, z uwzględnieniem liczb, tekstów i wartości logicznych.Excel WEIBULL po polskuExcel ROZKŁAD.WEIBULL po angielsku
WEIBULL.DISTROZKŁ.WEIBULLFormuła zwraca rozkład Weibulla.Excel WEIBULL.DIST po polskuExcel ROZKŁ.WEIBULL po angielsku
WORKDAYDZIEŃ.ROBOCZYFunkcja zwraca liczbę kolejną dla daty przed określoną liczbą dni roboczych lub po niej.Excel WORKDAY po polskuExcel DZIEŃ.ROBOCZY po angielsku
XIRRXIRRFormuła zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.Excel XIRR po polskuExcel XIRR po angielsku
XNPVXNPVFunkcja zwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych.Excel XNPV po polskuExcel XNPV po angielsku
YEARROKFormuła konwertuje liczbę kolejną na rok.Excel YEAR po polskuExcel ROK po angielsku
YEARFRACCZĘŚĆ.ROKUFunkcja zwraca część roku reprezentującą liczbę pełnych dni między datą początkową a datą końcową.Excel YEARFRAC po polskuExcel CZĘŚĆ.ROKU po angielsku
YIELDRENTOWNOŚĆFormuła zwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym.Excel YIELD po polskuExcel RENTOWNOŚĆ po angielsku
YIELDDISCRENT.DYSKFunkcja zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego.Excel YIELDDISC po polskuExcel RENT.DYSK po angielsku
YIELDMATRENT.WYKUPFormuła zwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie.Excel YIELDMAT po polskuExcel RENT.WYKUP po angielsku
Z.TESTZ.TESTFunkcja zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.Excel Z.TEST po polskuExcel Z.TEST po angielsku
ZTESTTEST.ZFormuła zwraca wartość jednostronnego prawdopodobieństwa testu z.Excel ZTEST po polskuExcel TEST.Z po angielsku

Mam nadzieję, że dzięki tej tabeli, już nie będziesz musiał googlować takich fraz jak „Excel tłumaczenia formuł” czy „Excel tłumaczenie funkcji”.

To tyle w tym temacie. Analizujcie w pokoju!  

Podobał Ci się ten artykuł?
Podziel się nim w Social Mediach:
>>> udostępnij go na LinkedIn i pokaż, że codziennie uczysz się czegoś nowego 
>>> wrzuć go na Facebooka, to się może przydać któremuś z Twoich znajomych 
>>> Przypnij sobie tą stronkę to zakładek, może się przydać w przyszłości

Inne ciekawe artykuły:

A jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o Excelu – zajrzyj tutaj.

Ja Ci ją z przyjemnością wyślę. Za darmo. Bez spamu.

Poradnik Początkującego Analityka

Video - jak szukać pracy w IT

Regularne dawki darmowej wiedzy, bez spamu.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez KajoData Kajo Rudziński w celu realizacji usługi newsletter, a tym samym wysyłania mi informacji o produktach blogowych, usługach, lub nowościach, zgodnie z polityką prywatności. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.

Please wait...

Dziękujemy za zapis!