Ćwiczenia z Excela

Formuła IF

Plik do pobrania z teorią i ćwiczeniami poświęconymi formule IF.

Formuły AND, OR

Poniżej plik do pobrania z teorią i ćwiczeniami w Excelu poświęconymi formułom AND oraz OR, a także zagadnieniu zagnieżdżonych formuł (nested formulas).

Formuły SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS

Plik do pobrania z teorią i ćwiczeniami poświęconymi formułom SUMIFS, COUNTIFS oraz AVERAGEIFS, pozwalających na najważniejsze operacje na liczbach w Excelu.

Formuły LEFT, RIGHT, CONCAT

Plik do pobrania z teorią i ćwiczeniami poświęconymi formułom LEFT, RIGHT oraz CONCAT przydatnych do pracy z tekstem w programie Excel.

Formuły FIND, LEN, SUBSTITUTE

Plik do pobrania z teorią i ćwiczeniami poświęconymi formułom FIND, LEN oraz SUBSTITUTE przydatnych do pracy z tekstem w Excelu.

Formuły TRIM, IFERROR, IFNA

Plik do pobrania z teorią i ćwiczeniami poświęconymi formułom TRIM, IFERROR oraz IFNA przydatnych “czyszczeniu” danych w Excelu.

### Więcej o Excelu dowiesz się zarówno z tych artykułów, jak i tych filmików na YouTube.  ###