ROWS UNBOUNDED PRECEDING w MySQL

ROWS UNBOUNDED PRECEDING w MySQL

Porozmawiajmy o ROWS UNBOUNDED PRECEDING i funkcji okienkowych. Jednym z najpotężniejszych narzędzi w SQL jest zdolność do tworzenia zapytań analitycznych. Do tego celu służą funkcje okienkowe, które pozwalają na tworzenie bardziej skomplikowanych operacji na...