SQL basics | SELECT * FROM table – czyli podstawy SQL

SQL basics | SELECT * FROM table – czyli podstawy SQL

➡️ Kiedy używamy zapytania SELECT * FROM table? Zapytanie SELECT, którego najprostszym wariantem jest SELECT * FROM table jest podstawowym rodzajem zapytania w każdym dialekcie SQL. Używamy go zawsze gdy chcemy odczytać dane z bazy. ➡️ Jak napisać zapytanie SELECT,...