Kolejność wykonywania działań w SQL

Kolejność wykonywania działań w SQL – wprowadzenie Kolejność wykonywania działań w SQL, inaczej mówiąc kolejność poleceń w SQL różni się od standardowych procedur w językach programowania. Załóżmy, że puszczasz sobie SELECTa, z jakąś agregacją, z jakimś...