Text to list in Python

Text to list in Python

Text to list in Python W tym, krótkim artykule zajmiemy się zamianą wczytanego pliku .txt do listy w języku Python. Szukając rozwiązania, prawdopodobnie wpisałeś coś w rodzaju text to list in python, stąd też tytuł artykułu. Swoją drogą, jeżeli wciąż w listach czujesz...