Excel

Formuła IF

Poniżej plik do pobrania z teorią i ćwiczeniami poświęconymi formule IF.

Formuły AND, OR + nested formulas

Poniżej plik do pobrania z teorią i ćwiczeniami poświęconymi formułom AND oraz OR, a także zagadnieniu zagnieżdżonych formuł (nested formulas).

Formuły SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS

Poniżej plik do pobrania z teorią i ćwiczeniami poświęconymi formułom SUMIFS, COUNTIFS oraz AVERAGEIFS, pozwalających na najważniejsze operacje na liczbach w Excelu.

Formuły LEFT, RIGHT, CONCAT

Poniżej plik do pobrania z teorią i ćwiczeniami poświęconymi formułom LEFT, RIGHT oraz CONCAT przydatnych do pracy z tekstem w programie Excel.

Formuły FIND, LEN, SUBSTITUTE

Poniżej plik do pobrania z teorią i ćwiczeniami poświęconymi formułom FIND, LEN oraz SUBSTITUTE przydatnych do pracy z tekstem w Excelu.

Formuły TRIM, IFERROR, IFNA

Poniżej plik do pobrania z teorią i ćwiczeniami poświęconymi formułom TRIM, IFERROR oraz IFNA przydatnych “czyszczeniu” danych w Excelu.

Artykuły poświęcone Excelowi znajdziesz tu.

SQL

CTE | Common Table Expressions

Link do kodu na GitHub z przykładem zastosowania CTE.

Group By & Where

Link do kodu GitHub z przykładem zastosowania Group BY oraz Where

SQL JOIN Cheat sheet

Artykuły poświęcone SQLowi znajdziesz tu.

Free datasets 😀 czyli zestawy danych do analizowania

Superstore Orders

Plik csv z zamówieniami superstore (znany jako superstore orders). Kolumny oddzielone są przecinkami.